Асамблеята на донорите на Международен фонд „Козлодуй“ е одобрила удължаване на срока на грантово споразумение с НЕК

На 8 декември 2022 г. зам.-министърът на енергетиката Еленко Божков и изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев са взели участие в заседание на Асамблеята на донорите на Международен фонд „Козлодуй” (МФК), на което е бил отчетен напредъкът на проектите по рехабилитация на хидроенергийния комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира, осъществявани от НЕК в рамките на грантово споразумение GA049B. В резултат на оценката Асамблеята на донорите е взела решение за продължаване на срока на споразумението, което ще позволи финализирането на дейностите по рехабилитация на ПАВЕЦ Белмекен и ВЕЦ Сестримо, както и допълнителното обследване на хидроагрегатите в ПАВЕЦ Чаира с цел възстановяването им в експлоатация.

Източник: НЕК ЕАД